Select Page
Kinderen van God
Wat denken ze (wel) ? !

De Kerk

KINDEREN VAN GOD, WAT DENKEN ZE (WEL)?!

 

De geboorte van de kerk   Stond Jeus echt op uit dood. Rol van Paulus.  Ode van Salomo, Didache, Vroege seculiere verwijzingen naar Jezus

 

Vroege kerk: water of bloed  Verscheidenheid in de vroege kerk:  marcionisten, montanisten, gnostici, joods-christelijk etc.  en een veelvoud aan “evangeliën”, brieven en openbaringen die grotendeels buiten de Bijbelse canon zijn gebleven. Verdeeldheid over de vraag of je nu door werken of geloof gered kon worden. Arianisme en de status van Jezus.

Het bloed der martelaren. Zaad of onkruidzaad?  Onderdrukking in de vroege kerk: Polycarpus, Perpetua en Felicitas, twijfel over het gezonde effect voor de kerk van onderdrukking.

ie-wie-waai-weg: Mithras, Mani of Jezus Drie concurrerende nieuwe religies  in de eerste eeuwen van onze jaartelling.