Select Page

In de Put

Vader Jacob had dus 12 zonen bij vier vrouwen verwekt. God gedoogde polygamie in die tijd waarschijnlijk vooral omdat Hij beloofd had van het geslacht van Abraham, Isaak en Jacob een groot volk te maken, als de sterren aan de hemel en het zand aan de zee. En dat wilde maar niet lukken, waardoor morele, vrouwvriendelijke overwegingen wel even aan de kant gezet konden worden.

In de twintigste eeuw heeft God dat ook nog eens via regelmatige pastorale voortplantingsbezoeken aan gelovigen proberen te realiseren. Met dat oude volk van Abraham was het niet echt gelukt, dan maar eens met zijn nieuwe volgelingen, de kinderen van god,  proberen.  Ook dat werd uiteindelijk geen succes. Tegen de Pil kon Hij niet op.

God ziet nu nog wel wat mogelijkheden in de derde wereld, maar eens kijken of Hij daar geen groot gevolg kan verkrijgen. Met behulp van de Heilige Geest, oftewel charitatieve ondersteuning.

Michael Jackson

Maar zover was het nog niet. Jacob had toch wel het meest op met de zonen van zijn echte liefde, Rachel. En de wat jongere Jozef werd dan ook meer dan zijn broers verwend. Hij mocht hele chique kleren dragen, onder anderen een mantel met daarin verschillende kleuren, een voorafschaduwing van Michael Jackson, wellicht.

 

Jozef zelf wordt door gelovige christenen gezien als een voorafschaduwing van hun Jezus. Het is dus zaak goed op te letten op hoe deze Jozef zich gedraagt.

Grootse dromen

Hij vindt zichzelf nogal wat en heeft grootse dromen:

Genesis 37:6 (NBV)

6‘Moeten jullie nu eens horen wat ik heb gedroomd,’ zei hij. 7‘We waren op het land schoven aan het binden, en toen kwam mijn schoof overeind en bleef rechtop staan. En jullie schoven gingen om die van mij heen staan en bogen daarvoor.’ 8Zijn broers zeiden: ‘Dacht je soms koning over ons te worden? Wil je over ons heersen?’ Vanwege dat gepraat over zijn dromen gingen ze hem hoe langer hoe meer haten. 9Opnieuw kreeg hij een droom die hij aan zijn broers vertelde. ‘Ik heb alweer een droom gehad,’ zei hij. ‘Nu bogen de zon, de maan en elf sterren zich voor mij neer.’ 10

Jozef was toen zo’n 17 jaar. Jezus was nog maar 12 toen Hij al groots over zichzelf was gaan denken. Hij was met z’n ouders naar Jeruzalem geweest en op terugweg naar Nazareth, besloot hij om nog maar even in Jeruzalem te blijven, zonder zijn ouders dat te vertellen. Die hebben dagenlang in grote onrust naar hem gezocht en vonden hem uiteindelijk in het gezelschap van een aantal dominees uit die tijd. Jezus was ervan overtuigd geraakt dat God zijn ware Vader was:

Lucas 2:48 (NBV)

48Toen zijn ouders hem zagen, waren ze ontzet, en zijn moeder zei tegen hem: ‘Kind, wat heb je ons aangedaan? Je vader en ik hebben met angst in het hart naar je gezocht.’ 49Maar hij zei tegen hen: ‘Waarom hebt u naar me gezocht? Wist u niet dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn?’ 50Maar ze begrepen niet wat hij tegen hen zei. 51Hij reisde met hen terug naar Nazaret en was hun voortaan gehoorzaam.

Het maakte wel indruk op de ouders

Zijn moeder sloot alles wat er met hem gebeurd was in haar hart. 52

Je ziet dat ook bij Jozef:

Genesis 37: 10 (NBV):

Toen hij dit aan zijn vader en zijn broers vertelde, wees zijn vader hem terecht: ‘Zeg, wat is dat voor een droom! Moeten ik, je moeder en je broers ons soms voor jou komen neerbuigen?’ 11De broers konden Jozef wel vermoorden, maar zijn vader bleef nadenken over wat er gebeurd was.

Best wel opmerkelijke overeenkomsten, maar je zult ze niet gauw in preken en “boodschappen” belicht horen 😊 !

Andere overeenkomsten wel, zoals we zullen zien.

Wat doe je met iemand die je niet graag ziet? Wel gooi hem in een put dan is hij uit het zicht.

23Zodra Jozef bij zijn broers was gekomen, trokken ze hem zijn bovenkleed uit, dat mooie veelkleurige gewaad, 24en gooiden hem in de put; de put was leeg, er stond geen water in. 25Daarna gingen ze zitten eten.

Nou eet smakelijk!

Al etend bedenkt je nog al eens wat. De broers ook. Ze zagen handelaren lang komen op weg naar Egypte en besloten Jozef maar aan hen te verkopen. Dat konden ze nog ongestraft doen want God had nog niet hoeven toe te staan dat de slavernij werd afgeschaft. Maar wat vertelde je vader Jakob?:

31Toen slachtten ze een bokje, pakten Jozefs veelkleurige gewaad en dompelden dat in het bloed. 32Daarna lieten ze het naar hun vader brengen met de boodschap: ‘Dit hebben we gevonden. Kijk eens goed, is dit niet het kleed van uw zoon?’ 33Jakob herkende het en riep uit: ‘Het kleed van mijn zoon! Hij moet verslonden zijn door een roofdier! Hij is verscheurd, Jozef is verscheurd!’

Toch kwam Jozef zelf er met niet te veel kleerscheuren van af. In Egypte werd hij verkocht aan een belangrijke ambtenaar aan het hof van de Farao.  De kleren van Jezus werden ook verscheurd toen hij aan het kruis in de put zat, maar hij droeg ook een heel mooi onderkleed (hemd en onderbroek in één stuk) en de soldaten hebben er waarschijnlijk maar een potje om gedobbeld.

Johannes 19:23 (NBV):

Nadat ze Jezus gekruisigd hadden, verdeelden de soldaten zijn kleren in vieren, voor iedere soldaat een deel. Maar zijn onderkleed was in één stuk geweven, van boven tot beneden.

Het bloed

De kleren werden in de onzichtbare wereld symbolisch door Zijn bloed gehaald en aan God, de Vader getoond. Maar in tegenstelling tot Abraham zat God daar juist op te wachten.
God wilde bloed zien, geloven kinderen van God, want pas dan kan hij ons vergeven voor de stoute dingen die we gedaan hebben,

1 Petrus 1:18 (NBV): 

U weet, dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, bent vrijgekocht van uw zondig bestaan, dat u van uw voorouders overgeleverd is, maar met het kostbare bloed van [Jezus] Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam. 

Dat bloed van Jozef zou ook nog eens de redding worden van zijn vader en broers. En Jezus, die klimt een paar dagen later ook wel weer, opgewekt, uit zijn put en denkt zijn volgelingen te gaan redden.

Zowel Jozef als Jezus mogen dan koninkje spelen, Jozef in het echt en Jezus in de verbeelding van zijn volgelingen. Maar daar hebben we het nog wel eens over.

Klik hier voor de andere delen van Genesis met een glimlach

Een uitgave van Kinderen van God, wat denken ze (wel)?!