Select Page

Waar Abraham de mosterd haalt en Jezus als Lam van God wordt uitgevonden.

by | May 26, 2015 | Uncategorized | 0 comments

 

The Story of Isaac

 

Het Verhaal van Isaak

 

 

Leonard Cohen – Story Of Isaac

  

The door it opened slowly,
My father he came in,
I was nine years old.
And he stood so tall above me,
His blue eyes they were shining
And his voice was very cold.
He said, “I’ve had a vision
And you know I’m strong and holy,
I must do what I’ve been told.”
So he started up the mountain,
I was running, he was walking,
And his axe was made of gold.

You who build the altars now
To sacrifice these children,
You must not do it any more.
For you have not had the vision
And you never have been tempted
By the devil or the lord.
You who stand above them now,
Your hatchets blunt and bloody,
You were not there before,
When I lay upon a mountain
And my father’s hand was trembling
With the beauty of the word.

And if you call me brother now,
Forgive me if I wonder,
“just according to whose plan?”
When it all comes down to dust
I will kill you if I must,
I will help you if I can.
And may I never need to scorn
the body out of chaos born,
the woman and the man.
And mercy on our uniform,
Man of peace or man of war,

 

.   The peacock spreads his fan

 

  

Songwriters: COHEN, LEONARD

 

Story Of Isaac lyrics © Sony/ATV Music Publishing LLC

 

 

Abraham bereid zijn zoon te doden.

 

In dit verhaal in Genesis krijgt Abraham de opdracht om zijn zoon, Isaak, te doden en te offeren. Een zoon die hij pas op zeer hoge leeftijd kreeg en wiens nageslacht tot zegen van de hele wereld zou gaan worden. Als je denkt dat God je dat gebiedt, wat kan een kind-van-god dan nog doen? Abraham moest wel gehoorzamen.

Hoe vertel je kinderen over een vader die bereid is zijn eigen zoon  te doden?

Kinderen van god lijken daar wel mee om te kunnen gaan. Eerst schilderen ze Abraham af als een zeer liefdevolle vader, die met de opdracht zeer veel moeite heeft. En Isaak is de perfecte zoon, die zonder meer instemt met wat er moet gebeuren. De gruwzaamheid van iemand die denkt Gods stem te horen waarin hem gezegd wordt zijn zoon op te offeren, gaat aan de kinderen van god voorbij. Niet als het om moslim vaders gaat van zelfmoordkinderen, of om baby’s gedood in Voodoo sessies. Maar als hun christelijke God het vraagt…  Hier is een stukje uit een kinderverhaal. Abraham en zijn zoon Isaak zijn onderweg om een offer te brengen. Isaak had zich net verwonderd afgevraagd waar het te offeren lam was….

 

 

Voor het hele verhaal zie: Nest, Animated Bible Stories

 

Isaak als voorafschaduwing van Jezus

 

Gelovigen lezen het Oude Testament door de bril van het nieuwe. Het verhaal over Abraham en Isaak gaat dan in wezen over God, de Vader en God, de Zoon (Jezus). Lees maar mee en volg stukjes uit een preek die laat zien hoe Evangelische voorgangers rond dit soort verhalen kunnen fantaseren.

  

Genesis 22: – Het offer van Abraham

 

God wil zien of Abraham hem vertrouwt

 

1 Niet lang daarna wilde God zien hoe groot Abrahams vertrouwen was. God zei: ‘Abraham!’ Abraham antwoordde: ‘Ja, ik luister.’ 2 God zei: ‘Roep Isaak, je enige zoon, van wie je zo veel houdt. Ga met hem naar het gebied bij de berg Moria. En offer hem daar op de plek die ik je zal noemen.’

 

3 De volgende ochtend stond Abraham vroeg op. Hij maakte alles klaar voor de reis. Hij maakte een ezel klaar om de bagage te dragen. Hij hakte hout om een vuur te maken voor het offer. Hij riep twee knechten, en hij riep Isaak. Toen ging hij op weg, naar het gebied dat God genoemd had.

 

Abraham en Isaak brengen een offer

 

4 Op de derde dag van de reis zag Abraham in de verte de berg Moria. 5 Hij zei tegen de knechten: ‘Jullie moeten hier blijven met de ezel. Ik ga met de jongen verder. Wij gaan daar tot God bidden. Daarna komen we hier terug.’

 

6 Hij legde het hout op Isaaks schouder. Hij pakte zelf het mes en alles wat hij nodig had om een vuur te maken. En samen liepen Abraham en Isaak verder.

Evangelische voorgangers weten precies waar het hier om gaat, luister maar:

 

 

 

 

Knap bedacht:  Jezus die het kruis droeg, werd weerspiegeld in Isaak die het hout droeg!!

  

7 ‘Vader,’ zei Isaak tegen Abraham. ‘Ja, jongen, wat is er?’ vroeg Abraham. Isaak zei: ‘We hebben hier vuur en hout, maar waar is het lam voor het offer?’ 8 Abraham antwoordde: ‘God zal zelf voor een lam zorgen, jongen.’ Toen gingen ze samen verder.

 

God zorgt zelf voor een offerdier

 

9 Abraham en Isaak kwamen op de plek die God genoemd had. Abraham bouwde daar een altaar. Daarna legde hij het hout op het altaar. Toen bond hij Isaak vast en legde hem op het altaar, op het hout. 10 Hij pakte het mes om zijn zoon te slachten.

 

11 Op dat moment riep de engel van de Heer uit de hemel: ‘Abraham! Abraham!’ ‘Ja, ik luister,’ zei Abraham. 12 De Heer zei: ‘Raak de jongen niet aan! Doe hem niets! Nu weet ik dat je mij vertrouwt en eerbied voor mij hebt. Want je was bereid je enige zoon aan mij te geven.’

 

13 Toen zag Abraham opeens een ram. Het dier zat met zijn hoorns vast in de struiken. Abraham pakte de ram en offerde hem in plaats van zijn zoon.

En nu komt het tot de essentie van het Christelijke geloof: Het plaatsvervangende sterven van Jezus voor onze zonden.:

 

 

  

De schreeuwende spreker kan het niet vaak genoeg herhalen: “in plaats van”, “in plaats van”, “in plaats van”. Dat is “een ruil” of “een verwisseling”, of “plaatsvervanging”. Uiteindelijk wordt een lam (jong van een ram) gevonden om de plaats in te nemen van Isaak. Jezus is het “Lam van God”  en is in plaats van ons opgeofferd. Zo komen we dus bij de diepere betekenis van dit verhaal voor de kinderen van god. Merk op dat Isaak eerst Jezus representeert, maar later is dat het lam en is Isaak een voorbeeld van de zondige mensheid, die eigenlijk zelf de dood heeft verdiend. Hoe die verwisseling precies werkt, legt onze enthousiaste vriend niet uit..

 

14 Abraham noemde die plek ‘De Heer zal voor ons zorgen’. Daarom zeggen de mensen nog steeds: ‘Op de berg van de Heer zal God voor ons zorgen.’

 

 Jezus, het Lam van God.

 

In het Nieuwe Testament en zeker in de vele liederen die in de Evangelische wereld gezongen worden is Jezus als “het Lam van God” een zeer populair thema. Ook in de kunst en klassieke/katholieke muziek komt het Lam van God, of Agnus Dei in het Latijn veel voor.

 

 

Lamb of God: Francisco de Zurbarán’s Agnus Dei (1635-40)

 

  

 

Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, ontferm U over ons.
Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, ontferm U over ons.
Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, geef ons Vrede.

 

 

Abraham en Isaak in de Koran

 

In de Koran (37:100-107) komen we Abraham en Isaak ook tegen. Hier is het echter de oudere broer, Ismael, die bijna geofferd wordt. Het Islamitische offerfeest is hier op gebaseerd. Ismael wordt beschouwd als de voorvader van de Arabieren en  Isaak van de Israëliërs.
Het is één van de grootste problemen van religieuze overtuigingen, dat als mensen denken dat God hun iets gebiedt, ze tot de gruwelijkste moordpartijen bereid zijn. En dit is duidelijk niet alleen een Moslim-probleem, de  Joods-Christelijke geschiedenis is hier ook van doortrokken en het zaad ervan is al in dit Abraham en Isaak verhaal te zien.

  

Abraham en Isaak in de Dode Zee Rollen

 

Het manuscript waarop het huidige Oude Testament (de Tenach) gebaseerd is stamt uit 1008  (de zgn  Codex Leningradensis) . Toen in 1947 bij de Dode Zee Tenach-manuscripten werden gevonden die zo’n 200 jaar v. Chr. geschreven waren, was de Christelijke wereld jubelend. De teksten weken  nauwelijks af van de teksten die in gebruik waren. God was getrouw geweest en had trouw over zijn Woord gewaakt. Nu er meer van die teksten gepubliceerd zijn, vallen er toch wel verschillen  op. In de tekst over Abraham, bijv. verschijnt er een satanische figuur met de naam Mastemah (“Prins van het Kwaad”), die God er toe brengt om Abraham te verzoeken. Dat pleit God dan nog een beetje vrij van het bedenken van zo’n monsterachtige geloofstest.

 

 

Weten waar Abraham de mosterd haalt.

 

 

We weten niet echt zeker hoe de uitdrukking ontstaan is, maar één verklaring gaat uit van oude vertalingen die verhalen dat Abraham ‘mutsaards’ verzamelde en dit op de schouders van zijn zoon legde. ‘Mutsaard’ is een oud en vergeten woord voor ‘takkenbos’. Dit woord is door de jaren vervormd tot ‘mosterd’. Toen mensen dat woord niet meer kenden en als ‘mosterd’ gingen lezen, moeten ze zich wel afgevraagd hebben waar Abraham het vandaan had gehaald (of ben ik hier ook al heel Evangelisch aan het fantaseren??).

 

 

Watch the Lamb

 

Wie het hele verhaal van het lam van Abraham tot het lam van God nog eens wil volgen in een lied, kan het hier rustig luisterend doen. Het wordt gezongen vanuit het oogpunt van iemand die volgens de legende gedwongen werd het kruis van Jezus te dragen (Simon van Cyrene). Hier is Watch the Lamb  van  Ray Boltz: