Select Page

Verborgen Verleden

 In het NTR programma “verborgen verleden” gaan mensen op zoek naar hun voorouders. Eén ding is daarbij zeker, als je maar ver genoeg teruggaat kom je uit bij Sem, Cham of Jafet ! Heb je een scherpe haakneus, dan is Sem wellicht je voorvader, heeft je huid een kleurtje dan zou het wel eens Cham kunnen zijn en de rest komt dan bij Jafet terecht. Nou is er natuurlijk ook nog heel wat onderling afgefreeën, zodat je het ook weer niet helemaal zeker kunt weten. Wellicht stam je wel van alle drie af! Meedoen aan “verborgen verleden” zou dan mogelijk helderheid kunnen verschaffen.

Genesis 9: 18 NBG

18 De zonen van ​Noach, die uit de ark gegaan waren, waren ​Sem, ​Cham​ en ​Jafet; ​Cham​ was de vader van ​Kanaän. 19Deze drie waren de zonen van ​Noach, en uit dezen is de gehele aarde bevolkt.

Wel mooi dat Sem, Cham en Jafet alle drie broers waren van dezelfde vader, ons aller voorvader, Noah (of Noach). Goed te weten dat we ondanks alles één grote wereldfamilie vormen!

Toen de grote kist (met daarin Noah en zijn familie) na de vloed die de hele aarde bedekte weer voet aan droge wal zette, mocht het hele gezin naar buiten. Noah, zijn drie zonen Sem, Cham en Jafet en hun vrouwen natuurlijk, maar God had vergeten hun namen in Zijn grote Boek te vermelden. Die zijn dus niet in de zondvloed maar in anonimiteit ten onder gegaan.

De ark, die grote kist, hebben ze laten liggen hoewel ze de planken ervan heel goed hadden kunnen gebruiken, bijv. om een huis te bouwen. Dat kwam waarschijnlijk omdat het hevig was gaan sneeuwen en iedereen met de hele dierentuin zo snel mogelijk van de berg af moest. Wij weten dit omdat ene Marco Polo er in de buurt was geweest en er in 1271 in de gevangenis in Genua als volgt over schreef:

In het hart van Groot-Armenië bevindt zich een zeer hoge berg, geschapen als een kubus, waar naar verluidt de Ark van Noach zou liggen, zodat men spreekt van de Berg van Noachs ark. De berg is zo groot en zo lang dat het meer dan twee dagen duurt om eromheen te trekken. Op de top ligt sneeuw, zoveel dat niemand hem kan beklimmen; deze sneeuw smelt nooit helemaal, maar ieder jaar valt er weer nieuwe sneeuw, zodat het niveau telkens weer stijgt.[7]

Het was kennelijk toch wel een beetje koud daar op het droge. Een huisje zou wel heel prettig zijn. Maar zonder de planken van die kist moest alles weer van de grond af aan worden opgebouwd. Om dat te bereiken startte Cham een bouwmarkt, die hij Chamma noemde. Het allereerste dat hij waarschijnlijk aanbood waren zagen, gemaakt van de kaken van krokodillen. Daar waren er gelukkig nog genoeg van, want God had er even niet aan gedacht dat die konden zwemmen, vis aten en de zondvloed zouden kunnen overleven.

Nou ja, overleven? Lang niet allemaal. Er lagen nu ook met bosje dood op de drooggevallen aarde.
Terwijl ze met de bouw bezig waren, leefden ze in tenten, waarschijnlijk gemaakt van walvishuiden. Daar waren er ook genoeg van, van walvissen die lagen te slapen toen het water onder hen wegvloeide.


Wat Sem en Jafet deden is onbekend, behalve dan dat ze voor nageslacht zorgden, voor ons dus eigenlijk.

Van Noah weten we wel wat hij deed:

Genesis 9: 20 NBG

20 En ​Noach​ werd een landman en plantte een wijngaard.

Je hoort wel van drugshandelaren dat ze die drugs ook zelf gaan gebruiken en dat dan alles misloopt. Met Noah ging het ook een beetje zo. Hij kon maar niet van die wijn afblijven.
Er waren na die vloed nog maar twee beren over en dus niet genoeg om van hun huiden voor iedereen kleren te maken. Nou had God waarschijnlijk al aangeraden om veel vijgenbladen mee te nemen in die boot zodat ze niet in hun blootje rond hoefden te blijven lopen. Hoe je die vijgenbladen gebruikt om je naaktheid te bedekken hadden ze nog van hun voorouders (Adam en Eva) geleerd. Die wisten eerst helemaal niet dat ze in hun blootje rondliepen, tot er ergens iets fout ging en God hen liet blozen:

Genesis 3: 7 NBG

Toen werden hun beider ogen geopend, en zij bemerkten, dat zij naakt waren; zij hechtten vijgenbladeren aaneen en maakten zich schorten.

Die hadden toen dus al geleerd om kleren te maken. Veel anders had Noah niet, dus zo’n vijgenblad werd dan even strategisch geplaatst.

Maar hou dat nou maar eens op z’n plaats als je dronken bent… Niet dus. En daar lag hij dan bloot in z’n hutje toen zoon Cham op bezoek kwam en dacht, zo wel, zonder bellen, naar binnen te kunnen lopen……

God Zelf was ondertussen nog bezig uit te dokteren wat goed en fout moest zijn voor deze nieuwe generatie poppetjes en Hij besloot dat het onbedoeld zien van je vader in z’n blootje erger was dan dronken in je blootje liggen op zichzelf. Wel een opsteker voor mensen die zich graag met een paar flessen wijn op een naaktstrand ophouden, maar minder zo voor iemand die toevallig langs komt en z’n vader daar ziet liggen…

In ieder geval:

Gen. 9:21 NBG

21 Toen hij (Noah) van de ​wijn​ gedronken had, werd hij dronken en hij ontblootte zich in zijn ​tent.

Toen stormde Cham dus naar binnen en schrok zich een vijgenhoedje:

Gen. 9: 22 NBG

22 Toen zag ​Cham, de vader van ​Kanaän, zijns vaders naaktheid en hij vertelde het aan zijn beide broeders buiten.

Dat was achteraf niet zo pienter, maar zijn broers lossen de situatie heel goed op. Ze pakken een mantel (een aantal aan elkaar geregen vijgenbladen, waarschijnlijk), lopen achteruit naar hun vader toe en bedekken zijn naaktheid:

Gen. 9: 23 NBG

23 Daarop namen ​Sem​ en ​Jafet​ een ​mantel, legden die op hun beider schouders, liepen achterwaarts en bedekten huns vaders naaktheid, terwijl hun aangezicht afgewend was, zodat zij huns vaders naaktheid niet zagen.

Die broers verklikken het dan aan hun vader en die wordt met goddelijke verontwaardiging vervuld en bedacht toen dat je een man niet beter kon treffen dan zijn zoon te straffen. Vervolgens vervloekte Noah niet Cham maar zijn zoon Kanaän:

Gen 9.: 24

24 Noach​ werd wakker. Toen hij hoorde wat ​Cham​ gedaan had, zei hij:

25 ‘Het zal slecht aflopen met ​Kanaän, de zoon van ​Cham. ​Kanaän​ zal de knecht van zijn ​familie​ zijn, de onbelangrijkste knecht.

Mocht je dus personeel hebben, dan hoef je je niet af te vragen waarvan ze afstammen!

Het lot van Cham en zijn nageslacht was daarmee wel verzekerd en God vond het wel goed. Hij had immers ook Zelf toen Adam en Eva de fout in gingen, hun hele nageslacht voor eeuwen vervloekt. Hij heeft er zelfs nog een standaardregel van gemaakt en opgenomen in Zijn tien geboden:

Exodus 20:5 BGT

Als iemand mij ontrouw is en ​andere ​goden​ gaat dienen, zal ik hem straffen. Dan straf ik hem en ook zijn nakomelingen, tot en met de vierde generatie. 

Of God het nou allemaal echt zo slecht bedoeld had, weten we niet.  Hij had nog niet de beschikking over de precisie software om aardbevingen, tsunami’s , overstromingen, hongersnoden, epidemieën etc. uitsluitend te richten op de nakomelingen van Cham. Zodoende moeten mensen overal er wel eens aan geloven.

En verder was er nog een ander probleem, de mensen bleven maar op één plekje rondhangen i.p.v. zich over die hele planeet te verspreiden. God had het ook nog even verborgen voor hen gehouden dat die planeet een ronde bal was en de mensen waren vast heel erg bang dat als ze te ver afdwaalden, van die platte schijf zouden vallen. En dan was er nog iets, dacht God… Maar daarover een volgende keer…..

Klik hier voor de andere delen van Genesis met een glimlach

Een uitgave van Kinderen van God, wat denken ze (wel)?!