Select Page
Kinderen van God
Wat denken ze (wel) ? !

Gelezen

 

Alle verstand te boven (onder redactie van Cees Dekker)

Onlangs verscheen een boek onder redactie van de  biofysicus Cees Dekker. Het heet “Alle verstand te boven” en bevat 22 levensverhalen van  gerenommeerde wetenschappers die  ook “geloven”.

Zeker voor degene die uit een gelovig nest komen zijn dit intrigerende verhalen en is er veel te herkennen, ook al ben je dit nest uiteindelijk ontvlogen: Navigators, Ichthus, Baambrugge, Taizé, Francis Schaeffer, de reis van reformatorisch naar meer (charismatisch) evangelisch..

De missie van Cees Dekker is om  “om publiekelijk te verhelderen dat ‘het grote conflict tussen geloof en wetenschap’ een mythe is. “

Hij komt studenten tegen “die afscheid nemen van God en geloof omdat dat zou strijden met wetenschappelijk geïnformeerd denken.  “

Het is interessant om de ontwikkeling te zien waarbij zelfs bij (charismatisch) evangelisch en behoudend reformatorische gelovige wetenschappers de bijbel van wetenschappelijke pretenties wordt ontdaan. Geelkerken werd in 1926 nog om vergelijkbare overtuigingen uit het ambt ontslagen en als “schriftaanrander” weggezet. Ik hoop niet dat de wetenschappers in  dit boek een zelfde lot wacht 😊 !

Jammer wel dat het bij verhalen van christelijke wetenschappers blijft en dat “Geloof” niet wordt gedefinieerd. Het lijkt mij dat ‘het grote conflict tussen geloof en wetenschap’ een mythe is, ook weleens een mythe zou kunnen zijn.

 Meer

OER  (Corien Oranje, Cees Dekker en Gijsbert van den Brink)

OER, een prachtig door Corien Oranje verwoord verhaal, dat poogt een verbinding te leggen tussen de Bijbel en inzichten vanuit de Wetenschap. Zeker de eerste hoofdstukken doen al gauw C.S. Lewis-achtig aan. Ik heb het in één (nou ja twee) adem(s) uitgelezen!

In het kort: de oerknal en de evolutie zijn waar, maar de kenmerken ervan, zoals chaos, toeval, wreedheid, het recht van de sterkste etc. zijn voorgeprogrammeerde schijn. Er is een Schepper die het hele proces, voorzien van de nodige software, in gang heeft gezet, met een plan, namelijk een mens te creëren waar Hij mee om kon gaan. Het voorstellingsvermogen van de moleculair biofysicus Cees Dekker is hier duidelijk aan het werk, fraai vormgegeven door Corien.

Om de stap naar de bijbel te maken wordt gebruik gemaakt van een idee van de derde medewerker aan dit boek, de theoloog Gijsbert van den Brink. Nadat homo sapiens is ontstaan en zich heeft uitgebreid, wordt er zo’n 194.000 jaar later (mijn inschatting) een echtpaar geselecteerd waarmee de Schepper zijn plan gaat uitvoeren: Adam en Eva, onder de schuilnamen Womuntu en Maisha. (Zo kunnen de bijbelgetrouwe lezers even aan het idee wennen.

Dat gaat allemaal niet goed en voordat we het weten zitten we in een nog steeds mooi geschreven geïdealiseerd en gesaneerd Bijbelverhaal. De Schepper blijft proberen Zijn plan te verwezenlijken, met Noach, Abram, koning David en uiteindelijk Zijn eigen zoon.

De Schepper komt duidelijk mensenkennis tekort, want voor zover ik kan zien, is het met geen van hen ooit geworden wat het had moeten zijn.

Meer

Paas en Peels gaan God bewijzen

En dus bestaat God (2015) Emanuel Rutten en Jeroen de Ridder.

Vreemdelingen en Priesters van Stefan Paas

Checking “Check it out”  ForumC/René Fransen

De stilte van God Reinier Sonneveld

De Godhelm      Michiel van Elk e.a.

In een experiment aan de Universiteit van Amsterdam werd door Michiel van Elk e.a. een onderzoek gedaan met de Godhelm. Die Godhelm was in onderzoeken elders, door ene Persinger al wel eens voorzien van allerlei elektronica die de temporaalkwab in de hersenen kon stimuleren en je mystieke ervaringen kon bezorgen

Meer

 

Ik kan veranderen   Michelle van Dusseldorp

Michelle van Dusseldorp kwam als Nieuw-Zeelandse met haar Hollandse man naar Nederland na in haar geboorteland gewerkt te hebben met Maori probleem mannen. Opnieuw te moeten beginnen in een ander land, andere cultuur en andere taal is voor niemand gemakkelijk, maar Michelle liet het er niet bij zitten en vond een uitdaging in het bieden van hulp aan de vele Hollanders die last bleken te hebben van allerlei psychische problemen veroorzaakt door “verborgen motieven, weggestopte emoties en onbewuste drijfveren” (omslag). God wil iets doen in Nederland op het gebied van de ziel, het zielsleven. En Michelle werd Zijn profetes.

Meer

 

Uitgave van:  kinderen van god