Select Page

Onanie

God was wel redelijk tevreden met wat hij nu bereikt had: begin van een pilot voor het grote project waar hij over zo’n 1500 jaar aan wilde beginnen en waarin zijn zoon een belangrijke rol zou spelen. Nu even voorgespeeld door Jozef, die in de put had gezeten, daar weer uit was opgestaan, koning geworden en nu klaar stond om hongerigen te voeden en zijn volk groot te maken en een nieuwe toekomst te bereiden. Dat laatste was zo aan de beurt, want dat volk, zijn ouders en broers, zaten nog ver weg in Egypte.

Jacob had 12 zonen en mijn Zoon gaat dus 12 discipelen krijgen, dacht God. Eén van die discipelen gedroeg zich niet zo goed, ene Judas. Nou heette één van die broers Juda. Dat kon gewoon niet toevallig zijn. Die Judas slisssste gewoon waardoor er een s aan zijn naam was geplakt. Laten we die Juda maar voor Judas laten spelen als beeld van een slechterik.

Nou kreeg Juda drie zonen: Er, Onan en later nog Sela. Voor Er vond hij een vrouw, die Tamar heette. God had het niet zo op met Er en liet hem daarom maar liquideren.

Genesis 38:6

6Voor Er, zijn oudste zoon, koos Juda een vrouw die Tamar heette. 7Er was slecht in de ogen van de HEER, en daarom liet de HEER hem sterven. 

Maar wat moest hij nu met die vrouw Tamar? Die geven we maar aan z’n broer, Onan. Dat zou niet goed aflopen met Tamar haar kinderwens. Want iedere keer als ze samen sliepen, onaneerde hij in plaats van haar te bevruchten.  Hij presteerde het wel om met zijn Onanie nog in de woordenboeken terecht te komen. Maar nageslacht voortbrengen, dat was niks voor hem.

Toen zei Juda tegen Onan: ‘Vervul je zwagerplicht: trouw met de vrouw van je broer en verwek voor je broer nakomelingen bij haar.’ 9Maar omdat Onan wist dat zo’n kind niet als zijn nageslacht zou gelden, liet hij telkens als hij met de vrouw van zijn broer gemeenschap had zijn zaad op de grond terechtkomen, zodat hij geen nakomelingen voor zijn broer zou verwekken. 10Wat hij deed was slecht in de ogen van de HEER, en daarom liet de HEER ook hem sterven. 

Het zou onder de latere kinderen van god nog tot enorme schuldgevoelens leiden, en vrees voor de hel en wraak van God. Onanie werd immers al gauw tot masturbatie verheven.

Vanaf de 18de eeuw tot in de 20e eeuw zouden boeken verschijnen waar de gevolgen van Onanie breed werden uitgemeten, o.a. één aan de hand van waarschijnlijk de  Nederlandse theoloog Balthasar Bekker

Het boek waarschuwt, zoals de titel duidelijk maakt, tegen de gruwelijke gevolgen van zelfbevlekking: gebrek aan eetlust of juist gretige honger, buikpijn, misselijkheid, impotentie, hoest, heesheid, bleekheid, verlamming, rugpijn, oogpijn, oorpijn, puisten, verlies van libido, verlies van intellectueel vermogen, geheugenverlies, woedeaanvallen, waanzin, idioterie, epilepsie, koorts en – uiteraard, zou ik zeggen na dit lijstje – zelfmoord.

Tamar, een listige vrouw

Nou ja, dacht God, dan laat ik Juda haar maar aan dat jongetje geven, Sela. Moet ze nog wel even wachten tot hij wat ouder is.

Juda maakt er geen haast mee, ook niet toen Sela al volwassen geworden was. Maar Tamar kan niet langer wachten, want ze had een hele sterke kinderwens en bedenkt dan een listig plannetje.

Nadat zijn eigen vrouw gestorven was en de rouwperiode over, gaat Juda met zijn vriend Abdullam een dagje op stap om bij hun schaapscheerders te kijken. Tamar ontdoet zich snel van haar eigen rouwkleren en trekt een sexy soort gezicht bedekkende baklava aan. Daarmee gaat ze op een zijweg zitten van waar Juda langs zou komen, nog net wel zichtbaar. Zodra Juda haar ziet, loopt de passie bij hem hoog op. Gods logboek vermeldt niet wat hij tegen zijn vriend heeft gezegd, wellicht zoiets van “loop maar door, ik zoek even een palmboom. ”.

In plaats daarvan gaat hij naar de vrouw en vertelt hij dat hij van haar diensten gebruik wil maken:

15Toen Juda haar zag hield hij haar voor een hoer, want haar gezicht was bedekt. 16Hij sloeg de zijweg in en ging naar haar toe. ‘Ik wil van je diensten gebruikmaken,’ zei hij, niet wetend dat het zijn schoondochter was.

Nou dat kan dan wel en omdat hij geen gepast geld bij zich had en hij niet bij haar kon pinnen, beloofde hij haar als betaling een geitenbokje uit z’n kudde te laten brengen. Daar trapt Tamar niet in. Geef me dat gouden horloge maar als onderpand, zou ze nu wellicht gezegd hebben. In haar tijd moest het zo:

‘Wat staat daar van uw kant tegenover?’ vroeg ze. 17‘Ik zal je een geitenbokje uit mijn kudde laten brengen,’ antwoordde hij. ‘Goed,’ zei ze, ‘als ik dan maar een onderpand van u krijg.’ 18En op zijn vraag wat ze als onderpand van hem wilde, antwoordde ze: ‘Het snoer met uw zegel en de staf die u in uw hand hebt.’

Nou doe dan maar. Hij geeft haar het onderpand en verwekt een kind!

Hij gaf het haar en had gemeenschap met haar, en zij werd zwanger van hem. 19Daarna ging ze terug naar huis, deed haar sluier af en nam haar weduwedracht weer aan.

Ja weg was ze, toen Juda’s vriend later met het geitenbokje langs kwam.

Toen haar omgeving een aantal maanden later was gaan zien dat ze zwanger was, werd ze al gauw als hoer bestempeld.

24Ongeveer drie maanden later kwam men Juda vertellen dat Tamar, zijn schoondochter, zich als een hoer had gedragen en daardoor zwanger was. ‘Breng haar de stad uit,’ zei Juda, ‘ze moet verbrand worden.’ 

In die tijd deed god nog een oogje dicht voor hoererende mannen, vrouwen die mochten wel op de brandstapel. Maar Tamar had de genen van Eva, de vrouw die kennis had van goed en kwaad, en wist precies hoe ze mannen aan moest pakken:

25Maar terwijl ze de stad uit werd gebracht, liet ze haar schoonvader deze boodschap brengen: ‘Ik ben zwanger van de eigenaar van deze voorwerpen. Kijkt u eens goed van wie dit zegel, dit snoer en deze staf zijn.’ 26Juda herkende ze en zei: ‘Zij is onschuldig maar ik niet, want ik heb haar niet aan mijn zoon Sela gegeven.’ Hij had geen tweede keer gemeenschap met haar.

Die zat! Interessant om te zien waar Juda zich schuldig over voelde. Dat viel god toen ook nog niet op. En dan krijgt ze nog een tweeling ook!

27Toen de tijd van de bevalling was gekomen, bracht ze een tweeling ter wereld. 28Tijdens de bevalling stak een van de twee zijn hand naar buiten. De vroedvrouw bond een rode draad om zijn hand ten teken dat hij zich het eerst had laten zien. 29

Die jongen speelde even kiekeboe en trok zich toen weer terug, maar die rode draad zou hem blijven verraden:

Maar hij trok zijn hand weer terug, en daar kwam zijn broer tevoorschijn. ‘Wat een baanbreker ben jij!’ zei ze. Hij kreeg de naam Peres. 30Daarna kwam zijn broer, met om zijn hand de rode draad. Hij werd Zerach genoemd.

De Rode Draad

Die rode draad zou hem nog blijven achtervolgen:

De Rode Draad was een Nederlandse stichting, opgericht in 1985, die zich ten doel stelde, de positie van sekswerkers te verbeteren. De stichting was de enige in zijn soort in de wereld en werd in 2012 failliet verklaard. Opvolger voor de belangen van sekswerkers werd de vereniging PROUD.

God zelf raakte de draad een beetje kwijt bij dit verhaal. Het verhaal had iets moeten voorafschaduwen van wat Hij met zijn zoon van plan was. Maar hoe precies? God raadpleegde zijn futuroscopisten even en vroeg hen om te goddelen naar wat toekomstige predikheren hierover wisten te verzinnen. Nou dat was niet zo moeilijk. Ze vonden o.a. de website Amen en daarin werd veel duidelijk: Zera(ch) was een beeld van Jezus Christus!

 Genesis 38

In dit hoofdstuk uit het eerste Bijbelboek vinden wij een verslag van de geboorte van een tweeling, Zera en Perez. Naast de historische betekenis van deze geschiedenis van Juda en Tamar, ontdekken wij hierin ook een diepere zin. Er ligt een rijke, typologische betekenis in opgesloten! Het is een prachtig getuigenis aangaande de komst van de Heere Jezus Christus. Van Genesis tot Openbaring wordt Zijn komst gepredikt en gezien. Het laatste Bijbelboek leert ons, dat Zijn verschijning een wereldschokkende en tegelijk ook zegenrijke gebeurtenis zal zijn.

En het verklaart ook waarom Jezus na zijn eerste komst, verdween en bij zijn wederkomst weer zal verschijnen. Met een rode draad om zijn hand? ?Zera(ch) verscheen ook eerst, verdween daarna weer even voordat hij definitief te voorschijn kwam!

Was Zera aanvankelijk slechts gedeeltelijk zichtbaar, na Perez komt hij
geheel tevoorschijn. Zo was de Heere Jezus tijdens Zijn 1e komst slechts ´ten dele´ zichtbaar. Zijn heerlijkheid was bedekt; Hij werd slechts door enkelen (h)erkend. Wanneer Hij straks komt in heerlijkheid zal “elk oog Hem zien” in al Zijn majesteit. Zijn identiteit zal dan volledig worden onthuld!

Ook de betekenis van het scharlaken koord wordt uitgelegd en nog veel meer. Zo was god ook weer even bijgepraat en kon Hij verder met wat echt de rode draad was in zijn verhaal: Zijn volk naar Egypte halen.

Amen Bijbelmagzine