Select Page

De verhoging van Jozef, de schenker, de bakker en Jezus

 

Verleiding

Tja, daar zit je dan in Egypte als bedieningsslaaf van een hoge oom, de heer Potifar. Dat wordt aanpoten dus!

En dat deed hij graag. Verder was die Jozef, zelfs als slaaf, een allermooiste man. Die mooie veelkleurige mantel is voor hem dan ook weggegooid geld geweest.:

Gen 39: 6b

Jozef was knap en aantrekkelijk.

Maar nou was die vrouw van Potifar ook niet afkerig van mooie mannen. Dan kun je erop wachten:

7Na verloop van tijd liet de vrouw van zijn meester haar oog op hem vallen. ‘Kom bij me liggen,’ zei ze. 

De spanning loopt op. Over de eeuwen heen is er in Joodse, Christelijke en Islamitische kringen enorm gespeculeerd over wat er hier aan de gang is en wat er daarna precies plaatsvond.

De Bijbel zelf houdt het eenvoudig. Jozef is een rechtschapen man en zijn heer heel veel dank verschuldigd voor het vertrouwen dat hij in hem stelde. Hij gaat er dus niet op in, ook al probeert ze het telkens weer opnieuw. En toen:

11 Maar op zekere dag, toen hij de binnenvertrekken in kwam om zijn werk te doen en daar niemand anders van de bedienden was, 12greep ze hem bij zijn kleed. ‘Kom bij me liggen,’ drong ze aan, maar hij vluchtte naar buiten; zijn kleed liet hij bij haar achter. 13Toen ze besefte dat hij gevlucht was en zijn kleed bij haar had gelaten, 14riep ze haar bedienden en zei tegen hen: ‘Mooi is dat! Hij moest zo nodig een Hebreeër in huis halen – zeker om zich met ons te kunnen vermaken! Die man is mijn kamer binnengedrongen en wilde bij me komen liggen, maar ik begon hard te schreeuwen. 15Toen hij dat hoorde, ging hij ervandoor en liet zijn kleed hier bij mij achter.’ 

Het is wat met die Jozef, hij moet voortdurend uit de kleren maar heeft daar weinig plezier van.

Jozef wordt dan in de koninklijke gevangenis gegooid. Mohammed vertelt dit verhaal ook in zijn Koran, maar hij kan niet geloven dat Jozef dit niet met de dood had moeten bekopen en laat de vrouw met een bekentenis komen dat zij hem ook had begeerd. Jozef werd ook niet ontkleed, maar ze had zijn jas slechts vastgepakt en gescheurd. Vriendinnen van de vrouw, ook een tikje verliefd op hem,  getuigen verder nog dat Jozef een rechtschapen man is. Nou ja, dan toch maar wel een tijdje de koninklijke kooi in. Mooi dat de Koran dit nog even duidelijk maakt, want ook gelovige Joden blijven erover piekeren.

Zie Jozef-in-de-bijbel-de-Koran-en-in-het-oude-Syrië

Vrouwen hadden duidelijk iets met Jozef en dat geldt ook voor Jezus van wie hij, voor veel Christelijke kinderen van god een voorafschaduwing was. We weten  uit een simpele opmerking in het evangelie van Mattheüs, dat Jezus door een groep vrouwen gevolgd werd, die hem verzorgden en aanbaden.

Mattheus 27:   NBV

Vele vrouwen, die Jezus vanuit Galilea gevolgd waren om voor hem te zorgen, stonden van een afstand toe te kijken. 

Hun liefde voor hem werd soms op heel emotionele manier getoond, zoals toen een vrouw peperdure nardusolie over zijn hoofd goot.

Marcus 14: NBV

3.. (toen) kwam er een vrouw binnen. Ze had een albasten flesje bij zich dat gevuld was met zeer kostbare, zuivere nardusolie. Ze brak het flesje en goot de olie uit over zijn hoofd.

Omstanders vonden dat maar verkwisting. Die olie had 300 dinarie gekost, het jaarloon van een arbeider in die tijd.

Jozef zou wellicht weggelopen zijn, Jezus vond het wel fijn:

  1. Maar Jezus zei: ‘Laat haar met rust, waarom vallen jullie haar lastig? Ze heeft iets goeds voor mij gedaan. Want de armen zijn altijd bij jullie, en jullie kunnen weldaden aan hen bewijzen wanneer je maar wilt, maar ik zal niet altijd bij jullie zijn. 

Het verhaal ontroert kinderen van god. Zoveel liefde getoond voor onze Heer!  Het moet mij ook ooit ontroerd hebben, maar als ik er nu naar kijk, komt het bizar bij me over en doet het me denken aan de Maharishi Mahesh Yogi, die door de Beatles en vele anderen werd aanbeden en met weelde werd omhelsd.

Verhoging

Nou kon Jozef niet alleen mooi dromen, hij had ook het talent om dromen uit te leggen. “Dromen zijn bedrog” kwam in zijn spreekwoordenboek niet voor. En in de bajes baal je behoorlijk en droom je vast veel van een vervroegde vrijlating. Twee andere gevangen hovelingen in ieder geval wel. De een was hofmeester (schenker) geweest en de ander had het brood voor de Farao gebakken. Wat ze uitgehaald hadden weten we niet, wel dat ze allebei een droom hadden en naar Jozef gingen voor de uitleg.

De schenker:

9 ‘In mijn droom stond er een wijnstok voor me. 10 Aan die wijnstok zaten drie ranken. En die wijnstok was nog niet uitgelopen of hij stond al in bloei en in een oogwenk hingen er trossen rijpe druiven aan. 11 Ik had de beker van de farao in mijn hand. Ik plukte de druiven, perste ze in de beker uit en overhandigde die aan de farao.’ 

De bakker:

16 : ‘Ik droomde net zoiets. Ik had drie manden met wit brood op mijn hoofd. 17 In de bovenste mand zat allerlei brood van de fijnste kwaliteit dat bestemd was voor de farao, maar er pikten voortdurend vogels aan het lekkers in die mand op mijn hoofd.’ 

Nou denk ik dat ik ook al had kunnen vermoeden dat die bakker voor de bakker was. En ja hoor, God fluistert Jozef de uitleg in en die was het helemaal met me eens: ze zullen allebei verhoogd worden, de een tot een hoge positie aan het hof, de ander tot een hoge positie aan een paal. Ook al had god al eeuwig bestaan, Hij was z’n gevoel voor humor nog niet verloren!

Uitleg aan de schenker:

12 Jozef zei tegen hem: ‘Dat moet zo worden uitgelegd: Die drie ranken zijn drie dagen. 13 Over drie dagen zal de farao u een hoge plaats geven en u in uw ambt herstellen, en dan zult u de farao zijn beker weer aanreiken, zoals voorheen, toen u zijn schenker was.

En die arme bakker begon zich al lekker te maken bij zo’n mooie uitleg en te denken dat zijn brood ook gebakken was:

18 Jozef zei: ‘Dat moet zo worden uitgelegd: Die drie manden zijn drie dagen. 19 Over drie dagen zal de farao u een hoge plaats geven – hij zal u laten onthoofden en u aan een paal laten hangen, en dan zullen de vogels het vlees van uw botten pikken.’

Helaas zelfs aan zoete broodjes bakken kwam de bakker niet toe.

20 Drie dagen daarna gaf de farao een groot feest voor al zijn dienaren, ter gelegenheid van zijn verjaardag. Zowel de schenker als de bakker gaf hij in het bijzijn van zijn dienaren een hoge plaats: 21 de schenker herstelde hij in zijn ambt, zodat deze hem de beker weer mocht aanreiken, 22 maar de bakker liet hij ophangen, precies zoals Jozef had uitgelegd. 

Waarom de bakker nou zonder hoofd aan die hoge paal moest hangen, snap ik ook niet. Mocht hij niet eens nog even van het uitzicht genieten. Keihard hoor!

Sonya Isaacs

De uitleg van Jozef als voorafschaduwing van Jezus loopt hier ook een complicatie op. Jezus lijkt hier meer op de bakker, want Jezus werd ook hoog aan een (kruis)paal gehangen. Evangelische uitleggers weten daar vast wel een mooie draai aan te geven.

Jozef werd echter ook verhoogd, want Jozef had aan de schenker nog wel een belofte onttrokken, namelijk om bij de farao aandacht te vragen voor zijn netelige positie. De schenker belooft dat plechtig maar vergeet het ook subiet. Pas als de Farao zelf een droom heeft die niemand uit kan leggen, herinnert de schenker zich Jozef en vertelt het de Farao.:

14 Hierop gaf de farao bevel om Jozef bij hem te brengen. Onmiddellijk werd hij uit de kerker gehaald, hij werd geschoren en kreeg schone kleren aan.

Jozef weet de droom haarfijn uit te leggen en wordt dan tot een soort onder-farao verheven. Kinderen van God zien hier zeker weer een verwijzing in naar hun Jezus die in hun overtuiging na drie dagen (!) uit de kerker (d.w.z. de dood) opstond en tot koning werd verheven. Jozef mocht zijn ambt direct gaan uitvoeren. Jezus moet nog even (zo’n 2000+ jaar al) wachten.

 

 

Klik hier voor de andere delen van Genesis met een glimlach

Een uitgave van Kinderen van God, wat denken ze (wel)?!