Select Page

Waar bleef Jezus?

Voor serieuze kinderen van god is Jezus zonder meer de belangrijkste “persoon”.  Velen zeggen Hem in hun hart te hebben toegelaten en al “groeiend in Hem” zou zijn karakter steeds meer in de gelovige vorm moeten gaan krijgen.

Voor de buitenwereld, zeker als die nog wel een beetje Bijbelse achtergrond heeft, roept dat allerlei vragen op. Was Jezus niet gekruisigd, doodgegaan, drie dagen later weer opgestaan en veertig dagen later naar de Hemel opgestegen waar Hij zit aan de rechterhand van God? Hoe kan Hij dan ook zitten in al die harten van zijn volgelingen?

Nou hoor je kinderen van god ook veel praten over de wederkomst. Jezus zou dan terugkeren naar de aarde. Hmm, maar Hij was er toch al, in al die harten? En God is “omnipresent”, d.w.z. overal aanwezig en Jezus is ook God en hoeft dan ook nergens meer naar terug te keren want Hij is overal al….

The King is coming

Happy faces line the hallways
Those whose lives have been redeemed
Broken homes that He has mended
Those from prison He’s set free
Little children and the aged
Hand in hand, stand all aglow
Those who were crippled, broken, ruined
Clad in garments white as snow
[Chorus:]
The King is coming, the King is coming
I just heard the trumpet sounding
And now his face I see
The King is coming, the King is coming
Praise God, He’s coming for me
I can hear the chariots rumble
I can see the marching throng
And the flurry of God’s trumpets
Spell the end of sin and wrong
Regal robes are now unfolding
Heaven’s grandstands all in place
Heaven’s choir is now assembled
Start to sing Amazing Grace
[Chorus]

En als het toch nodig was dat hij eerst terugkeerde, was Hij dan misschien al lang geleden teruggekeerd? Wellicht al in het jaar 70, toen de tempel door de Romeinen werd verwoest, wordt er wel gesuggereerd. Rond dit thema is onlangs weer veel commotie ontstaan in de evangelische wereld, kennelijk door een boek van Jeroen Koornstra, voorganger van de Evangeliegemeente in Zeewolde, “Het Einde van de Eindtijd”. Ik heb het niet gelezen, maar begrijp dat hij erin beweert dat Jezus in het jaar 70 is teruggekeerd naar de aarde. Hij had immers zelf gezegd dat er nog een aantal van zijn toehoorders in leven zouden zijn bij zijn wederkomst:

Mat 16:28 (NBV)

 Ik verzeker jullie: sommige van de hier aanwezigen zullen niet sterven voor ze de komst van de ​Mensenzoon​ en zijn koninklijke heerschappij hebben meegemaakt.’

En als ze dan vragen:

“Vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we uw komst en de voltooiing van deze wereld herkennen?’ (Mat:26:3)

zou je verwachten dat het antwoord ook inderdaad laat weten wat de toehoorders kunnen verwachten (en niet geslachten eeuwen later). En als je dan niet wilt geloven dat Jezus ook maar wat uit Zijn heilige duim zoog, dan moet je wel zoeken naar een gebeurtenis die tijdens hun leven plaats vond, bijv. de verwoesting van de Heilige Tempel, waar Jezus naar lijkt te verwijzen in Mat 26: 15

(het zal gebeuren) Wanneer jullie dus de “verwoestende gruwel” waarover gesproken is door de ​profeet​ ​Daniël, zien staan op de ​heilige​ plaats (lezer, begrijp dit goed), ….

Jezus kwam dus terug in het jaar 70. Hij was in het jaar 33 naar de Hemel afgereisd en na 37 jaar dus genoeg uitgerust om aan een nieuwe taak op aarde te beginnen.

Mensen die dit beweren worden wel preteristen genoemd (Preterisme (van het Latijnse praeteritus, “voorbijgegaan” of “verleden tijd”) is een opvatting binnen het christendom waarbij de profetieën over de eindtijd, zoals uit het Bijbelboek Openbaring, niet over de toekomst gaan maar reeds vervuld zijn.)

Mede omdat deze opvatting tijdens de contrareformatie in de Katholieke kerk populair werd, werd hij bij de protestanten minder omarmd, hoewel de bekende 17de-eeuwse humanist Hugo de Groot er al wel iets in zag..

Dit soort opvattingen leiden tot grote woede van de Futuristen, mensen die geloven dat de Bijbelse profetieën nog vervuld moeten worden. Over en weer wordt er dan behoorlijk onchristelijk naar elkaar uitgehaald. Een bekende futurist is Dr. Willem J. Ouweneel. In zijn antwoord op Koornstra komt hij niet veel verder dan aan te geven dat er traditioneel in de theologie weinig steun is geweest voor de opvatting dat Jezus in het jaar 70 terugkwam. Verder wijst hij op teksten waarin gesteld wordt dat alle volken eerst met het Evangelie bereikt moeten worden. Ook verwijt hij Koornstra mensen de troost te ontnemen die hen te wachten staat bij de terugkomst van Jezus en de wederopstanding van hun geliefden.

Die hoop op een spoedig terugkeer van Jezus begon langzamerhand te verwateren. Paulus van Tarsis die als geen ander gezien moet worden als de stichter van het christendom, sprak zo’n 20 jaar na het sterven van Jezus in zijn eerste brief aan de Tessalonicenzen nog over “wij, die in leven blijven tot de komst van de Heer”

1 Tess. 4: 15 Wij zeggen u met een woord van de ​Heer: wij, die in leven blijven tot de komst van de ​Heer, zullen de doden in geen geval voorgaan. 16Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de ​Heer​ zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die ​Christus​ toebehoren opstaan, 17en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de ​Heer​ tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn. 18Troost elkaar met deze woorden.

Maar een zekere voorzichtigheid dient zich ook al aan:

5:Broeders en zusters, ik hoef u niet te schrijven over het moment waarop dit zal gebeuren, 2want u weet zelf maar al te goed dat de ​dag van de ​Heer​ komt als een ​dief​ in de nacht….

En als er al een hele generatie is voorbijgegaan, kun je toch wel wat vragen gaan verwachten. De schrijver van de tweede brief van Petrus gaat daarop in:

(2 Petrus 3:3) Vergeet vooral niet dat er aan het einde van de tijd spotters zullen komen, die hun eigen begeerte volgen en smalend 4vragen: ‘Waar blijft hij nu? Hij had toch beloofd te komen? De generatie voor ons is al gestorven, maar alles is nog steeds zoals het sinds het begin van de schepping geweest is.’ 

De repliek is dan dat God een andere tijdsrekening heeft en iedereen nog een kans wil geven om tot geloof te komen.

8Eén ding mag u niet over het hoofd zien, geliefde broeders en zusters: voor de ​Heer​ is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag. 9De ​Heer​ is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen; hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat.

Tja, best lastig voor gelovigen om dit allemaal met elkaar te rijmen, vooral omdat ze geloven dat dezelfde grote eindredacteur, namelijk God himself, achter al die geschreven teksten zat.

Neem je een beetje afstand en kijk je objectief naar de brieven en verhalen die je in de Bijbel tegenkomt, dan weet je dat ze door verschillende mensen geschreven zijn en uitdrukking geven aan persoonlijk inzichten. Dat al die onder woorden gebrachte overtuigingen niet voor iedereen hetzelfde zijn, is natuurlijk geen verrassing. Maar omdat het voor de kinderen van god allemaal moet kloppen zijn er nu duizenden kerken en gemeenschappen ontstaan ieder met eigen voorkeur keuzes. Doordat het boek van de moslims, de Koran, maar door één persoon gedicteerd werd, is de verdeeldheid in de islam vele malen kleiner dan die in het christendom.

En mensen blijven geloven dat het moment van de komst van Jezus nabij is. De sympathieke dominee Orlando Bottenbley ooit van de succesvolle Bethel gemeente in Drachten, is er redelijk van overtuigd dat hij het nog mee gaat maken. Hij schrijft in 2010:

Om met de deur in huis te vallen: ik verwacht dat ik – als ik gezond blijf – de wederkomst van Jezus Christus zal meemaken. Ik ben nu 59 jaar. Een klein rekensommetje leert dat ik de wederkomst van Jezus binnen pakweg 25 jaar verwacht. https://visie.eo.nl/2010/10/jezus-komt-binnen-25-jaar-terug/

Dat zou dan 2010 + 25 = 2035 worden. Nou had de beroemde Isaac Newton, model christelijk wetenschapper, al zo’n 300 jaar geleden ook al een klein rekensommetje gemaakt en kwam uit op 2060. Orlando zou dat dus wel eens moeten gaan missen…..

Klik hier voor de andere delen van Genesis met een glimlach

Een uitgave van Kinderen van God, wat denken ze (wel)?!