Select Page
Kinderen van God
Wat denken ze (wel) ? !

Genesis met een glimlach

KINDEREN VAN GOD, WAT DENKEN ZE (WEL)?!

Deel  1:  Foute genen (de erfzonde)

Hoe heeft dat toch kunnen gebeuren, die volmaakte schepping waarin alles misging? En die perfecte mens die in staat was foute dingen te doen? Een ‘contradictio in terminis’, een innerlijke tegenspraak, een potentieel lek in de software, moet Lucifer, de gevallen engel gedacht hebben.
Zou God Facebook al hebben voorzien en te graag ge-like-t willen worden?

Deel  2:   Het Water des Doods (de zondvloed)

Weleens nagedacht over de ondraaglijke stank van ontbindende lijken die die zondvloed nagelaten moet hebben? Noah en z’n gezin hebben hun neus vast stevig dicht moeten knijpen toen ze zich weer ontscheepten:

Deel  3:  Verborgen Verleden (Sem, Cham en  Jafet)

In het NTR programma “verborgen verleden” gaan mensen op zoek naar hun voorouders. Zouden ze wel weten dat je, als je maar ver genoeg teruggaat, uitkomt bij Sem, Cham of Jafet? En even afhankelijk van hoeveel er bij jouw voorouders met elkaar om getrouwd is, wellicht wel bij alle drie. We gaan in deze aflevering eens naar die jongens kijken.

Deel  4:   Faulty Tower (de toren van Babel)

Gelovigen hebben de neiging om bij het lezen van de verhalen in Genesis al heel snel over te gaan naar een geestelijke, theologische uitleg. Een beetje nadenken over de wat meer aardse aspecten van die verhalen is er vaak niet bij. Hoe velen beseffen bijvoorbeeld dat Noah nog leefde tijdens de torenbouw van Babel? Het ging niet goed met die toren, hij was behoorlijk “faulty” (niet in orde) zouden de Engelsen zeggen. Ik maak er maar een  “fawlty tower”  van om er net zoals bij “Fawlty Towers” ook een beetje om te kunnen glimlachen.

Deel 5:  Sterr(en)slaaf  (slavernij en het enorme nageslacht van Abr(ah)am)

God is het na Adam en Noa(c)h nog maar eens gaan proberen met ene Abram om een volk voor Zichzelf te verkrijgen. Hij voorzag Abram van een eigen gebied, van bezittingen en een mooie belofte. Bij die bezittingen hoorde ook een hele horde slaven en slavinnen. God had daarmee niet een erg goede voorzet gegeven, want Zijn poppetjes zouden van die licentie nog flink gebruik gaan maken. Ook de belofte was problematisch, Abram zou wel triljarden nakomelingen krijgen. Waar moesten die ooit gehuisvest worden? En hoe kan het terwijl zijn vrouw onvruchtbaar was….

Deel 6:  Bloedschande (Huwen met je (half)zuster, Abraham mag het)

Sara, de vrouw van Abraham krijgt er meestal de schuld van dat ze geen kinderen kunnen krijgen. En in de memoires van God zijn het ook altijd de vrouwen die onvruchtbaar zijn. Maar modern onderzoek heeft uitgewezen dat de oorzaak even vaak bij de man ligt als bij de vrouw. Zou Abraham onvruchtbaar geweest kunnen zijn? En het feit dat Sara uiteindelijk nog een zoon kreeg, zou dat te maken kunnen hebben met de gewoonte van Abraham om zijn vrouw (en halfzuster) uit te lenen aan de koningen van de landen waar hij als vreemdeling mocht verblijven???

Deel 7: Piemelpieten (de besnijdenis)

God moet ooit naar ons beeld zijn geschapen, niets menselijks is Hem immers vreemd. Want wie twijfelt er soms niet aan of je accountant wel de beste deals voor je treft, of je partner wel echt van je houdt en of je beste vriend je wel door dik en dun zou steunen als het erop aankomt?
Om een vriend of vriendin aan je te binden kun je ervoor kiezen om een tatoeage aan te laten brengen op zijn of haar lichaam, bij voorkeur met jouw naam. Daar komen ze dan lastig weer van af. Of je bedenkt een test waaruit de liefde, dan wel vriendschap moet blijken.
God had deze menselijke trekjes ook en ging er werk van maken bij Zijn vriend Abraham.

Deel 8: Gesodemieter (Vuurwerk in Sodom en Gomorra)

Terwijl wij proberen de vuurwerkschade in onze steden te beperken, maakte God er zo’n vierduizend jaar geleden een waar spektakel van en liet verwoestend vuurwerk neerkomen op Sodom en Gomorra. Nou liep iedereen daar in roze kleding rond met een oorbel in het rechteroor, zelfs de baby’s moeten roze luiers om gehad hebben. Er waren er zelfs geen tien anders gekleed. En God had toen een vreselijk hekel aan wat dat betekende, alles wat roze was moest dood!

Lot, de neef van Abraham, kon nog bewijzen dat hij anders was en rechtvaardig door zijn dochters maar aan te bieden aan die roze mannen die zijn gasten belaagden. Lees verder over die roerige tijden…

Deel 9:  Trump-kaart (Abraham als model)
Toen God Abraham uitkoos om een uitverkoren volk te beginnen, wilde Hij wel graag dat Zijn uitverkorenen “de werken zouden doen, die Abraham deed” (Joh 8:39)
Een lijstje maakt dat dan wel gemakkelijker:
Abraham …
Verzamelde zeer veel rijkdom
Had geen problemen met liegen om het eigen hachje te sparen.
Trouwde drie keer en had nog wat scharreltjes
Zorgde voor het verwijderen van personen die hem in de weg stonden.
Had een leger aan slaven en slavinnen.

God had daarmee wel een echte Trump-kaart getrokken.

Deel 10: Het Koranovirus

Als je één ding van Allah (subhanahu wa ta’ala) kunt zeggen, niet dat Hij niet goed wist wat je tegen virussen kon doen. Nadat Hij Zijn profeet Mohammed (vzmh) de Koran had laten dicteren, zou er al gauw een korano-virus de kop opsteken. Om zijn volgelingen daartegen te beschermen liet hij de vrouwen mondkapjes en volledige gezicht en lichaam bedekkende kleding dragen! De Boerka en de Niqaab.

Caveat: dit verhaal is gebaseerd op basisfeiten, maar gehuld in veel speelse fantasie. 

De mannen werden minder beschermd, maar door het zo te regelen dat iedere man, die zich dat kon veroorloven, 4 vrouwen mocht huwen, zou dat ook wel in evenwicht blijven.

De kiem van dat islamofobische virus moet in de tijd van Abraham/Ibrahim zijn ontstaan en mogelijk veel later vanuit een lab in het Witte Huis zijn ontsnapt (of vrijgelaten?).

Deel 11 I-saak

De verhalen in het oude Testament van de christenen en de Tenach van de Joden zijn vaak gruwelijk, maar kunnen ook vermakelijk zijn. Zo heb je de broertjes Jacob en Esau, waarbij Jacob zich vermomt als Esau om bij zijn blinde vader in de gunst te komen. Wat de vader dan liefheeft is een soort placebo van de gedachte geliefde. Voor gelovigen zit in dit soort verhalen een door god gegeven diepere boodschap. Daar is dan wel wat kunst en vliegwerk voor nodig. Ik zag Steve Jobs en Bill Gates al voorbijkomen:

Deel 12: In de Put

Wie zit nu niet eens in de put?  Jozef en Jezus in ieder geval wel. Voor kinderen van god hebben die dan ook veel gemeen. Het begint er al mee dat hun namen met dezelfde letter beginnen. Dat kan toch geen toeval zijn?! Verder droeg Jozef een mooie mantel en Jezus een duur onderkleed. Jozef werd al snel weer uit de put gehaald en Jezus klom er drie dagen later uit. Beide zouden nog als (onder)koningen eindigen, de één wellicht ooit in het echt, de ander slechts in de verbeelding van zijn volgelingen….

Deel 13: Verleiding en verhoging

We blijven Jozef nog even volgen, de voorafschaduwing van Jezus. Aantrekkelijke mannen, beide ook met name door vrouwen vereerd. De één loopt van ze weg, de ander laat zich door hen vertroetelen. De één wordt verhoogd tot (onder)koning, de ander verhoogd aan een kruis(paal).

Deel 14: De rode draad

Juda, zoon van Jacob en voorvader van Jezus, verwekt een tweeling bij zijn schoondochter. Zonder onanie en incest was Jezus er nooit geweest. 

Deel 15: Hamsterjaren

Die Jozef daar in het verre Egypte had het wel goed bekeken, tijdens de zeven vette jaren liet hij het overtollige graan in silo’s opslaan en bewaren voor mindere tijden. Het overtollige vlees van die overvette koeien, dat was lastiger. Gods logboek vermeldt daar niets over. Gigantische wekflessen wellicht?

Jozefs vrouw (Asnath) zou eeuwen later nog voor commotie gaan zorgen, want volgens christenen was zij heidens en een voorafspiegeling van de uit heidenen ontstane kerk, de bruid van Christus, maar volgens Joden een teken van de wonderbare leiding van hun Adonai die er voor had gezorgd dat zij een Joodse afkomst had. Nou ja, ze zoeken het maar uit. Misschien is er in die piramiden nog wel eens wat geschikt DNA te vinden.

Deel 16: Vet en mager

 Het laatste deel van deze serie. Voor gelovigen zijn magere jaren er alleen maar voor om vetter te worden.