Select Page

Ie-wie-waai-weg: Mithras, Mani of Jezus?

Ie-wie-waai-weg: Mithras, Mani of Jezus? Wat een gek(n)etter. Christelijke “kinderen van god” zijn geneigd de groei van het christendom in de eerste vier eeuwen van onze jaartelling sterk te romantiseren. Er was wel eens wat onenigheid en er traden ketters op met een...

Vroege kerk: water of bloed.

Vroege kerk: water of bloed. Vroege diversiteit (water of bloed)   In orthodoxe beschrijvingen van het ontstaan van het christendom wordt meestal uitgegaan van een homogene steeds verder door Gods genade groeiende groep, mensen geleid door de Heilige Geest en...